Cambridge Education Group

TỔNG QUAN
HỌC THUẬT

ONCAMPUS là chương trình liên kết giữa tập đoàn giáo dục Cambridge và các trường đại học hàng đầu thế giới. Các trung tâm ONCAMPUS được đặt ngay trong khuôn viên trường đại học tại Anh, châu Âu và Hoa Kỳ. Được thiết kế dành cho sinh viên chưa đáp ứng được điều kiện nhập học trực tiếp, ONCAMPUS hỗ trợ sinh viên thích nghi với cuộc sống và môi trường học đường tại Mỹ. Chương trình chuyển tiếp cử nhân trang bị cho sinh viên sẵn sàng bước vào năm hai với chuyên ngành đa dạng tại các trường đại học đối tác của ONCAMPUS hoặc bất kỳ trường nào mà sinh viên lựa chọn.


Bậc đào tạo: Đại học

Các ngành nổi bật:

Kinh doanh

Tài chính

Marketing

Sinh học

Y sinh

Y tế

Tâm lý

Giáo dục

Khoa học thể dục và thể thao

Hotline: 091 916 4243