HỌC BỔNG MỸ 50% TẠI BANG TEXAS

Học bổng

28/10/2022

HỌC BỔNG MỸ 50% TẠI BANG TEXAS

Trường Đại học University of North Texas (UNT) đang cung cấp học bổng lên đến 12,000 USD và được gia hạn trong 4 năm dành riêng cho sinh viên bậc Đại học. Hiện AAE Việt Nam là đối tác chính nhận đơn xét tuyển và xét học bổng cho trường. Hiện tại đang là giai đoạn rất thích hợp để học sinh và quý phụ huynh có thời gian cân nhắc hoàn thiện sớm hồ sơ xin học bổng, ít nhất 1 năm trước khi du học, cũng như hỗ trợ chuẩn bị tâm lý du học cho học sinh.

ĐỌC TIẾP...
HỌC BỔNG MỸ 15,000 USD ĐẠI HỌC NEBRASKA - LINCOLN

Học bổng

09/08/2022

HỌC BỔNG MỸ 15,000 USD ĐẠI HỌC NEBRASKA - LINCOLN

Trường University of Nebraska - Lincoln (UNL) đang cung cấp học bổng lên đến 15,000 USD và được gia hạn trong 4 năm dành riêng cho sinh viên bậc Đại học. Hiện tại đang là giai đoạn rất thích hợp để học sinh và quý phụ huynh có thời gian cân nhắc hoàn thiện sớm hồ sơ xin học bổng, ít nhất 1 năm trước khi du học, cũng như hỗ trợ chuẩn bị tâm lý cho du học sinh.

ĐỌC TIẾP...
HỌC BỔNG MỸ 20,000 USD TỪ VIỆN CÔNG NGHỆ ROCHESTER

Học bổng

16/05/2022

HỌC BỔNG MỸ 20,000 USD TỪ VIỆN CÔNG NGHỆ ROCHESTER

Trường Đại học Rochester Institute of Technology (RIT) đang cung cấp học bổng lên đến 20,000 USD và được gia hạn trong 4 năm dành riêng cho sinh viên bậc Đại học. Hiện AAE Việt Nam là đối tác chính nhận đơn xét tuyển và xét học bổng cho trường. Hiện tại đang là giai đoạn rất thích hợp để học sinh và quý phụ huynh có thời gian cân nhắc hoàn thiện sớm hồ sơ xin học bổng, ít nhất 1 năm trước khi du học, cũng như hỗ trợ chuẩn bị tâm lý du học cho học sinh.

ĐỌC TIẾP...
HỌC BỔNG MỸ 100% TỪ ĐẠI HỌC ROCHESTER

Học bổng

08/03/2022

HỌC BỔNG MỸ 100% TỪ ĐẠI HỌC ROCHESTER

Trường Đại học University of Rochester đang cung cấp học bổng lên đến 100% học phí và được gia hạn trong 4 năm dành riêng cho sinh viên bậc Đại học. Hiện AAE Việt Nam là đối tác chính nhận đơn xét tuyển và xét học bổng cho trường. Hiện tại đang là giai đoạn rất thích hợp để học sinh và quý phụ huynh có thời gian cân nhắc hoàn thiện sớm hồ sơ xin học bổng, ít nhất 1 năm trước khi du học, cũng như hỗ trợ chuẩn bị tâm lý du học cho học sinh.

ĐỌC TIẾP...
Hotline: 091 916 4243